Queer is a five letter word

Men hvad betyder det?

Starbuck og jeg havde en samtale om dette for nylig, og vi har også før haft samtaler om samme emne, så nu føler jeg, det er tid at få nogle af mine tanker ned på skrift.

‘Queer’, som ordet i sig selv, betyder noget i retning af ‘Underlig’ og ‘Mystisk’.
Som identitet kan det betyde næsten alt, har jeg lært. Folk knytter det oftest til non-heterocisnormative individer, men jeg har set det brugt om begreber som race, tro, og musik. I det store hele lader det til, at Queer kan stilles op over for Normativ i en dikotomi…

Men det er en dikotomi, der er afhængig af social kontekst, og som kan fungere på flere sociale niveauer. Er du Queer på et makro-niveau, er du modsat det store statssamfunds Normativitet (e.g., på statsniveau er heteroseksualitet normativt), men på et mikro-niveau er du blot modsat familiens og vennekredsens normativitet (og her er heteroseksualitet ikke nødvendigvis normativt (jeg kender til familier, hvor det at være hetero er Queer)).

Dette betyder rent og skært, at ens Queer-status afhænger af den sociale kontekst, og hvilket social niveau, man færdes i. Når jeg sidder blandt mine venner og bekendte i LGBT Ungdom Århus, er jeg ikke Queer, for vi tilhører næsten alle den kategori, der hedder Ikke-hetero. Og dog er jeg stadig Queer, fordi de fleste er Ciskønnede, mens jeg selv er Transkønnet…og så alligevel, for kønsidentiteter er om noget flydende i den kreds, og jeg har aldrig følt, at min var noget specielt.
Men har vi diskussioner om stat og om andre højere sociale niveauer til vores hyggecafeer, bliver vi pludselig Queer igen på LGBT-kontoen, idet samtalen nu drejer sig om kontekster, hvor vi er specielle, på godt og ondt. Således er vi i den sjove situation, at vi er Queer for andre, men ikke for hinanden, og heller ikke for os selv. Vi er Queer for nogen, der slet ikke er til stede.

Jeg føler, det bliver lidt speget det her, men jeg undskylder mig med, at jeg har haft næsen dybt begravet i psykologiske tekster om personlige og sociale identiteter, og det er svært at stoppe…så….videre!

Queer betyder mange ting. For nogle er det et symbol, for andre en identitet, for tredje en beskrivelse.
Ordet Queer er i titlen på denne blog! Her er betydningen igen ‘Ikke-normativ’. Læs om verden gennem ikke-normative folks øjne.
For nogle er det et skældsord. For nogle er det et kampråb. For nogle er det bare et ord uden særlige konnotationer.

Og så kommer vi til det endelige spørgsmål: Hvad betyder Queer for mig?

Det har jeg tænkt længe over. Jeg kaldte ikke mig selv Queer, før jeg joinede denne blog. Jeg var godt klar over, at jeg var det, fordi jeg var transkønnet og ikke-hetero, men det faldt mig mere naturligt at bruge de specifikke denotationer i stedet for det meget brede Queer. For, som skrevet, kan Queer betyde mange ting, og jeg føler ikke rigtigt, det fortæller folk noget om mig, at jeg er Queer, og så vil jeg alligevel skulle begive mig ud i de andre ord.

Jeg har aldrig haft en personlig historie med ordet, for det har aldrig været brugt til at definere mig, hverken på godt eller på ondt. Queer har altid bare været der, til når jeg skulle få lyst til det, men det har ikke krævet noget af mig, at tage det på mig. Der har ikke været nogen erkendelsesproces, ingen kamp, ingen lykke, ingen tvivl. Det har aldrig gjort mig glad at være Queer, og det har aldrig gjort mig ked.

At sige, jeg er Queer, føles for mig lige som en provokation for provokationens skyld.

Og dog er Queer, hvad jeg er, pr. definition.

For at illustrere, hvor lidt det betyder for mig…så betyder det mere for mig, at jeg er blevet kaldt Høj, Blond, Tynd…at jeg er Højrehåndet…tilsyneladende totalt ligegyldige deksriptorer, som alligevel har haft betydning for mig, og hvis betydning, jeg er klar over.

Jeg tror, jeg har det med det at være Queer, som jeg har det med at være Dansker.

Jeg er født og opvokset i Danmark, men jeg opfatter ikke mig selv som nationalist. Jeg nyder danske traditioner, men jeg udfører dem ikke fordi, jeg føler de cementerer min identitet som Dansker – jeg udfører dem, fordi jeg kan lide dem. Når jeg snakker Dansk er det ikke et udtryk for min Danskhed, men simpelthen bare min normale måde at kommunikere på. Jeg gør så mange Danske ting, men jeg gør dem ikke, fordi de er Danske.

Som jeg også skrev i et tidligere oplæg, er mange af de ting, jeg gør, Queer…uden at jeg nødvendigvis tænker dem som sådan.
Hell, når jeg som kvinde går i bad og vasker min penis, så er det en Queer handling. Jeg kan jo ikke lade være.
Jeg overvejede at deltage i årets nøgenløb under Kapsejladsen i Århus Universitspark, og jeg fandt frem til, at om jeg ville det eller ej, så ville det være en Queer handling, fordi min krop er Queer. Og det ville endda være en Politisk handling, fordi jeg har en Politisk krop. Hjælp!

Min pointe er, at jeg er Queer. Men jeg har ikke lyst til at tillægge det nogen betydning.

Hvorfor?

Fordi Queer/Normativ dikotomien har nogle, i mine øjne, negative konsekvenser for individet.

At være Queer på makro-niveau er at definere sig selv som værende uden for statslige strukturer. Queer er Anarki, og det kan ikke lade sig gøre for mig at være adskilt fra samfundet. Jeg kan godt lide samfundet, omend jeg ikke altid tilsutter mig normen. Jeg ønsker at deltage i diskussioner om verden, ikke melde mig ud med forklaringen “Det angår ikke mig!”. Jeg er ikke som Jer, på mange måder, men Vi er ens på så mange flere, og det er det, jeg vil holde fast i.
At insistere på, man er Queer, i alle dele af ens liv, virker for mig vældigt ekskluderende.

Selvfølgelig er det vigtigt for mig at definere mig selv, der hvor jeg ikke er som normen, fordi normen tvinger mig til at tage stilling til det. Jeg er opmærksom på, at jeg er transkønnet og ikke-hetero, især når diskussionen ikke går på mine mikro-niveauer.
Og jeg vil bruge det, også på et eventuelt meso-niveau, i en foredragssituation, men det vil aldrig blive på teksten “Jeg er speciel”. Jeg -er- speciel, men på samme måde som alle andre er det. At være transkønnet er ikke noget specielt. At være ikke-hetero er ikke noget specielt. At være menneske…det er noget helt specielt.

Når jeg ser folk online, der bedyrer deres Queer-ness, kommer jeg ofte til at tænke på de jokes, der var i min opvækst, om Emo’er, der samledes i flokke for at være helt unikke sammen, selvom de alle var helt unikke på helt den samme måde.
For jeg har set det hele før.
Intet, du gør, der definerer dig som Queer, vil få mig til at acceptere, at du ikke er som alle andre. Du er stadig en del af samfundet, og du må fungere inden for de rammer, det nu engang sætter (igen, justeret for socialt niveau).
At være Queer sætter dig ikke fri for ansvar, bare fordi du selv føler, du ikke hører til.

Måske er jeg i virkeligheden bare kedelig og konservativ, men jeg føler ikke, at provokation for provokationens skyld tjener noget formål. Gør hvad du kan lide, og gør det, fordi du kan lide det, men gør det i det samfund, du lever i, og efter de regler, der gør sig gældende, hvor du er.

Men Queer…Queer vil nok altid være lidt et tomt begreb for mig, fordi alt kan være Queer…og derfor fortæller det mig intet om dig, at du er Queer. Hvis Queer betyder Underlig, og at være Queer er at gøre Underlige ting, ja, så melder jeg mig ud af den klub. Jeg vil ikke bygge mit liv på at gøre ting, jeg selv synes er underlige. Det er muligt, folk ser mit og Starbucks forhold som underligt, men for mig er det det ikke. Hvis det var, ville jeg jo ikke være i det.

Det at være Queer er, for mig, på et helt personligt plan, alt andet end Queer. Det er bare den, jeg er. Og den, jeg er, kan umuligt være andet end normativt for mig, for det er kun mig, der er mig.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s