Afsky

Tidligere på ugen var jeg til et spændende arrangement på Hovedbiblioteket i København, der handlede om afsky i forskellige former. En håndfuld studerende, hvoraf den ene er en af mine venner, holdt oplæg om hver sin afart af afsky, heriblandt mytologien om Dracula, incestlovgivning, russisk lovgivning mod homo-propaganda og rygekampagner. Det oplæg, min ven skulle holde, handlede om seksuel afsky, dens rolle inden for psykiatrien samt relationen til aseksualitet.

Seksuel afsky er i sig selv ikke noget at være bange for, idet vi alle oplever det fra tid til anden: F.eks. kan tanken om at have sex med en bestemt person eller tanken om at skulle onanere og derved berøre sit eget skridt være eksempler på seksuel afsky. For de fleste optræder det lejlighedsvist – for andre er det mere vedvarende.

Som min ven i sit oplæg kom ind på, findes der indenfor psykiatrien en diagnose for personer, der har en vedvarende oplevelse af seksuel afsky. Sex, og især en sund interesse for sex, er tæt knyttet til ord som trivsel og sundhed, mens en afstandtagen fra sex derimod modtages med skepsis og gode råd om, hvordan man kan komme på ”bedre tanker”. For sex er (underforstået) godt for alle, og alle skal lide det, tragte efter det og have det. Den holdning til sex gennemsyrer samfundet, og som det sker, sætter det sig spor. I dette tilfælde i psykiatrien, der sygeliggør en aversion mod sex, da dette jo strider mod samfundsnormen.

Dette blev i høj grad problematiseret i oplægget, for skal dette forvrængede syn på sex og seksualitet virkelig være med til at sygeliggøre de personer, der føler en aversion mod sex – om de personer er aseksuelle eller ej?

Tidligere på året faldt jeg over en undersøgelse foretaget af AVEN (Asexual Visibility & Education Network), der viste, at blandt aseksuelle personer, følte helt op til 55 % afsky ved sex eller seksuelle handlinger. Undersøgelsen tog udgangspunkt i svar fra 14.000 personer, så regner man lidt på det, kommer man hurtigt frem til, at psykiatriens fingre nok ville klø efter at diagnosticere de 7.500-8.000 personer, der på den måde afveg fra den seksuelle norm.

Èn ting er dog at føle personlig afsky ved sex – men hvad var holdningen generelt til sex? Det kunne undersøgelsen også svare på, for et andet af spørgsmålene handlede om, hvorvidt ens syn på sex var positivt eller negativt. Her svarede omkring 10 %, at de var negative over for sex, og havde den opfattelse, at sex var forkert og burde undgås. Ikke kun for dem selv, men at alle burde gøre det på den måde. Så selvom et flertal af de adspurgte personer følte personligt afsky ved sex, havde næsten alle et positivt syn på det – at sex blev opfattet som noget, der blev set som sundt og godt i et samfundsmæssigt perspektiv.

Oplægget på Hovedbiblioteket var for mig rigtig interessant – dels fordi det bekræftede min forestilling om samfundets syn på seksuel aversion (og implicit aseksuelle), og dels fordi jeg ikke tidligere har oplevet et proppet lokale lytte oprigtigt interesserede til noget, der indbefatter aseksualitet. I spørgerunden efter oplæggene var der også kun et spørgsmål til noget af det psykiatriske i forhold til det oplæg, og ingen kommentarer eller spørgsmål funderet i fordomme eller uvidenhed. Det var en af de ting, jeg var nervøs for ville ske, men jeg blev positivt overrasket 🙂

Nu var det godt nok kun et ”lille” oplæg for en 100 mennesker, men i forhold til modtagelsen har jeg et håb om, at det går den rigtige vej og det kan bliver bedre. Der snakkes i hvert fald om det nu, og det er en god start 🙂

Hvis I selv vil læse mere, så er her link til eventen med beskrivelser, litteraturhenvisninger og billeder: https://www.facebook.com/events/1048398688527982/ 🙂

tumblr_noxdd9IsTL1tc59pfo1_r1_500

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s